Språkprogram

Undervisningen i finska inleds i årskurs1. Modersmålsinriktad finska ordnas för tvåspråkiga elever i årskurserna 1–6, men om det är möjligt ordnas mofi-undervisning från årskurs 1.

Undervisningen i engelska inleds i årskurs 4.

Mofi

Mofi betyder modersmålsinriktad finska. Mofi-undervisning ordnas om det finns tillräckligt många tvåspråkiga elever i en klass/årskurs så att en undervisningsgrupp kan bildas.