Undervisning

Vi vill att skolan skall vara en trygg och trivsam plats där barnen skall kunna utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Genom elevcentrerade arbetssätt eftersträvar vi goda grundfärdigheter i alla ämnen.

Att man skall beakta och respektera varandras olikheter och särdrag är något som vi vill lära våra elever. Ett hänsynsfullt och artigt beteende betonas.

Vi vill att vår skola skall vara öppen för det övriga samhället och att den utvecklar sig enligt det omgivande samhällets krav och förändringar.

Undervisningen i skolan bygger på den kommunala läroplanen med kompletteringar och en profil på skolnivå i den skolvisa läro- och arbetsplanen.

Undervisningsmetoder

Vi använder elevcentrerade arbetssätt som uppövar initiativförmåga, ansvarskänsla, noggrannhet och företagsamhet samtidigt som barnens olikheter beaktas.

På årskurserna 1–2 betonas undervisning i form av helheter. Årskurserna 3–6 arbetar med projekt och temata. IT utgör en naturlig del i undervisningen.