Seniorpunkten

Seniorpunkten är en träffpunkt för kommunens seniorer och andra, som är lediga dagtid.

Här ordnas mångsidiga aktiviteter både av kommunen och andra organisationer. Vi har ett aktivt samarbete med Folkhälsan, som finns i samma hus.

Varje vecka ordnas olika hobby- och samtalsgrupper. En stor del av Vuxeninstitutets kurser och motionsgrupper för seniorer ordnas här.

Evenemang, allsång, konserter och föreläsningar ordnas regelbundet av Seniorpunkten, pensionärsföreningarna eller andra organisationer både i festsalen och i våra mindre utrymmen.

Kontakt

Seniorpunkten i Korsholm
Niklasvägen 1, Smedsby
tfn 050 348 1073
seniorpunkten@korsholm.fi
Facebook: Seniorpunkten Senioripiste

Personal

äldrekoordinator
Anette Hästbacka
+358 503481073
anette.hastbacka@korsholm.fi
(bäst anträffbar kl. 9-15)

projektkoordinator
Diana Enlund
+ 359 44 4240 112
diana.enlund@korsholm.fi
Projekt Rörelse för äldre