Seniorpunkten

Seniorpunkten är en träffpunkt för kommunens seniorer och daglediga med mångsidiga aktiviteter ordnade av kommunen och andra organisationer. Vi har ett aktivt samarbete med Folkhälsan, som finns i samma hus.

Varje vecka ordnas olika hobby- och samtalsgrupper. En stor del av Vuxeninstitutets kurser och motionsgrupper för seniorer ordnas här.

En gång i månaden ordnas större evenemang, som allsång, konserter, föreläsningar, temadagar och fester. Pensionärsgrupper och andra organisationer ordnar regelbundet verksamhet både i festsalen och i våra mindre utrymmen.

Kontakt

Seniorpunkten i Korsholm
Niklasvägen 1, Smedsby
tfn 050 348 1073
seniorpunkten@korsholm.fi
Facebook: Seniorpunkten Senioripiste

Personal

Anette Hästbacka
+358 503481073
anette.hastbacka@korsholm.fi
(bäst anträffbar kl. 9-15)

Diana Enlund
+ 359 44 4240 112
diana.enlund@korsholm.fi
Projekt Rörelse för äldre