Projekt Niittylahti

Webbsida: Niittylahden koulu

Övergripande primära målsättningar 2015 och framåt:

 • Att väcka och stärka intresset för den andra språkgruppens kulturtraditioner och språk.
 • Att stärka och motivera eleverna att använda det andra inhemska språket.
 • Att stöda skolorna i deras arbete med undervisningen i svenska och finska på en konkret nivå.
 • Att utveckla ett samarbete mellan skolorna och deras lärare.
 • Att eleverna besöker varandras skolor och miljöer.
 • Att eleverna i Norra Korsholms skola (årskurs 5-6) motiveras för undervisningen i finska och att eleverna i Niittylahden koulu (årskurs 5-6) har en positiv attityd inför den obligatoriska undervisningen i svenska på årskurs 6 hösten 2017.

Sekundära målsättningar under projektperioden 1.2.2017–31.5.2025

 • Lärare besöker varandras skolor för att utveckla samarbetet.
 • Samarbete inleds mellan klasserna i årskurs fem och fortsätter under årskurs sex.
 • Digitala hjälpmedel används i kommunikation inom språkundervisningen (finska/svenska) mellan klasserna.
 • Eleverna besöker varandras miljöer genom lägerskolutbyte.
 • Temat för lägerskolorna är språk, kultur och natur.
 • Språkgruppens nationella högtidsdagar uppmärksammas och vid skolans festligheter lyfts den andra språkgruppen fram.
 • Genomföra samarbete inom ”Rörelse i skolan”.
 • Lärare håller lektioner hjälp av digitalteknik i den andra skolan.
 • Utbyte av material inom foto, film och konst.
 • Skolorna samarbetar under jubileumsåret Finland 100-år.

a) Alla klasser i respektive skola har en vänklass i den andra skolan med kontakt under perioden.
b) Samarbetet uppmärksammas i samband med de arrangemang som skolorna ordnar i samband med självständighetsfesterna.

Undervisningen i finska i Norra Korsholms skola stöds genom att samarbetet uppmuntrar eleverna till att stärka sina kunskaper i finska och ger eleverna möjlighet att kommunicera på finska och svenska. De tvåspråkiga eleverna vid Norra Korsholms skola utgör en praktisk länk i samarbetet mellan eleverna och visar på ett praktiskt sätt nyttan av att kunna nationalspråken.

Samarbetspart och finansiärer:

Norra Korsholms skola – Niittylahden koulu
Korsholms kommun – Joensuu stad
Svenska folkskolans vänner
Svenska kulturfonden

Målgrupp:

Elever i Norra Korsholms skola åk 1-6 (ca. 255 st.) och Niittylahden koulu åk 1-6 (ca. 260 st.). Primär målgrupp är årskurs 5 och lärarna i skolorna, ca. 30 st.

Tidsplan:

Projektet är pågående och har inletts den 1.8.2015.

Plats:

Niittylahden koulu (Joensuu) och Norra Korsholms skola (Korsholm) samt platser som är anknytna till respektive region.

Aktivitet:

 • Lärare från Norra Korsholms skola och Niittylahden koulu genomför studie- och planeringsbesök till varandras skolor.
 • Eleverna i projektet besöker varandras skolor och deltar i aktiviteter som arrangeras utgående från projektets målsättningar.
 • I respektive skola ordnas aktiviteter som tangerar den andra språkgruppens traditioner (konst ,musik, drama)
 • Lärarbesök våren 2017.
 • Användning av digital teknik i samarbetet där eleverna övar på sina språkkunskaper, ”Digitandem”.
 • Lärare håller lektioner i den andra skolan genom digital teknik.
 • Aktiviteter inom ”Rörelse i skolan”.
 • Högtidsdagar uppmärksammas (t.ex Kalevaladagen, Snellmandagen, Agricoladagen, Svenska dagen, Lucia, Vändagen, Självständighetsdagen) .
 • I samband med festligheter framförs program på den andra språkgruppens språk.
 • Under projektperioden utbyts material, filmer, foton och bildkonstprodukter som producerats av eleverna i skolorna.
 • Kulturella, religiösa och geografiska lik- och olikheter behandlas i undervisningen i årskurs 5-6.
 • Skolornas alla klasser samarbetar i olika former inom temat Tillsammans – Finland 100 år.
 • Lägerskolornas program har tyngdpunkten på att lära känna varandra genom att göra olika aktiviteter tillsammans på finska och svenska och att bekanta sig med de olika traditionerna, hembygden och naturen i respektive område. Lägerskolorna genomförs som ett helhetspaket för att skapa bästa möjliga kontakt mellan eleverna för det fortsatta samarbetet under året. Vecka 36 genomför Niittylahden koulu sin lägerskola i Korsholm och vecka 39 åker eleverna i Norra Korsholms skola till Niittylahti. Detta är ett helt nytt upplägg av ett samarbetskoncept med tätt på varandra påföljande lägerskolor.