Skolbiblioteket

Skolan har ett eget välfungerande skolbibliotek som är öppet under hela skoldagen. Skolbiblioteket har en central uppgift i skolans verksamhet. Eleverna använder samma lånekort vid boklån från bokbussen och huvudbiblioteket. Detta innebär att alla elever skall ha ett eget lånekort.

Bokbuss och lånekort

Bokbussen kommer till skolan varje måndag och torsdag. Alla klasser besöker bokbussen. Det är viktigt att eleven har ett eget lånekort och att man har det med till skolan. Lånekortet används också i skolbiblioteket.