Hemskog 2, Böle

Kontaktperson: Jim Åkerholm, planläggare

Målet är att ett justerat planförslag framläggs 2024.
Inga förhandsreservationer av tomter tas emot.

Skede 23.8.2022: Kommunfullmäktige att beslöt 22.8.2022 §69 att godkännandet av detaljplanen för Hemskog 2 från 7.2.2022 § 6 återtas och att ärendet hänvisas till kommunstyrelsen och vidare till kommunens planläggningsmyndighet för ny beredning. Godkännandebeslutet återtas pga. felaktigheter i naturinventeringen som uppgjorts i samband med utarbetandet av detaljplanen.

Ett justerat förslag till plan har varit framlagt 26.10–8.11.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBF 32 §).

Planförslag var framlagt: 10.8–8.9.2021 (MBF 27 § ).

Ett program för deltagande och bedömning samt ett planutkast var framlagda 8.6–7.7.2020 (MBL 63 §, MBF 30 §).