Hemskog 2, Böle

Skede: Ett program för deltagande och bedömning samt ett planutkast var framlagda 8.6–7.7.2020 (MBL 63 §, MBF 30 §).