Avgifter för byggnadstillsyn

Taxan för Korsholms kommuns byggnadstillsyn är godkänd i byggnadsnämnden 18.9.2019 § 145.