Ändring av morgon- och eftermiddagsplats

Ändringar av morgon- och eftermiddagsplats görs i god tid till upprätthållaren av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Ändringarna träder i kraft från början av följande hela kalendermånad. 

Ändring av morgon- och eftermiddagsplats

  • Datumformat: DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Datumformat: DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Ändringen träder i kraft från början av följande hela kalendermånad.