Ändring av morgon- och eftermiddagsplats

Ändringar av morgon- och eftermiddagsplats görs i god tid till upprätthållaren av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Ändringarna i morgon- och eftermiddagsverksamheten i kommunens regi görs i Wilma, under ansökningar och beslut, blanketten ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet.  Ändringarna träder i kraft från början av följande hela kalendermånad. 

Ansökan görs inte i telefonens Wilma-app utan via en webbläsare t.ex. Firefox eller Google chrome.