Sysselsättning

Arbete och sysselsättning har stor betydelse för  livskvaliteten. Avsikten med sysselsättningsåtgärder är att främja möjligheten att hitta tillbaka ut i arbetslivet. Sysselsättningsåtgärder främjar delaktighet och förebygger utanförskap och utslagning, ger en meningsfull och tillräcklig sysselsättning, samt upprätthåller arbets- och funktionsförmågan. Korsholms kommun satsar aktivt på sysselsättningsarbete och på sysselsättningsåtgärder.

Till sysselsättningsåtgärderna hör t.ex. rehabiliterande arbetsverksamhet, lönesubventionerade anställningar, arbetsprövning och arbetskraftsutbildning. Korsholms kommun köper tjänster av bl.a. Resurscentret Föregångarna samt deltar i sysselsättningsfrämjande projekt såsom Jobmatching och Navigatorn. Kontakter med samarbetsparter och andra aktörer är viktiga för sysselsättningsarbetet. 

Sysselsättningskoordinatorer

Sysselsättningskoordinatorernas främsta uppgifter är att kontakta klienter och kartlägga deras situation, hitta lämplig sysselsättning som passar klientens individuella behov, ge handledning, vägledning och stöd i sysselsättningsåtgärderna.