Åtgärdsanmälan

Anmälningsförfarande kan tillämpas på små ekonomibyggnader. På detaljplanerat område får ekonomibyggnaden vara högst 10 m². På övriga byggplatser inom delgeneralplan-, stranddelgeneralplan- eller oplanerat område kan en max 20 m² stor ekonomibyggnad beviljas som åtgärdsanmälan.

Anmälningsförfarande tillämpas endast för ekonomibyggnader utan eldstad enligt ovanstående storlekar beroende på planeläge.

Endast en (1) åtgärdsanmälan kan sökas per fastighet och byggplats. Om samma sökande ansöker om lov för flera mindre ekonomibyggnader kan endast den första beredas som åtgärdsanmälan. De efterföjande ansökningarna för små ekonomibyggnader bereds som åtgärdstillstånd.

Vid anmälan behöver grannarna inte höras. I stället för anmälan kan det krävas att bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om detta är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset eller grannarnas rättsskydd. Byggande eller någon annan åtgärd kan inledas, om inte byggnadstillsynen inom 14 dagar från mottagandet av anmälan har krävt att lov eller tillstånd ska sökas. Anmälan förfaller om åtgärden inte har inletts och slutförts inom tre år.

MBL 129 §

Åtgärdsanmälan kan sökas för följande projekt:

  • Uppförande av förrådsbyggnad (ekonomibyggnad) under 10 m² på detaljplanerat område.
  • Uppförande av förrådsbyggnad (ekonomibyggnad) under 20 m² på oplanerat område.