Försäljning av Kuni-Vassor skola

Kuni-Vassor skola

Gul skola. Keltainen koulu.

Adress: Kunivägen 19, 66580 Kuni
Våningsantal: Skola 2+källare, daghem 1½
Byggår: Skola 1919
Tomt: 6 195 m2
Renoveringar/tillbyggnad: Tillbyggnad gymnastiksal och daghem 1990-talet
Bruttoyta: 1 361 m2
Konstruktioner: Trä och betong, trossbotten och markburen betongplatta, plåttak.
Uppvärmningssätt: Vattenburen centralvärme, oljepanna.
Konditionsgranskning: 2.1.2018, se bilaga.
Underhållsbehov: Störst behov finns på VVS-tekniken.

Bekanta dig med fastighetens tekniska uppgifter, ritningar och konditionsgranskning via filen nedan (pdf 3,2 MB).

Intresserade ska lämna sitt skriftliga anbud inklusive verksamhetsplan till fastighetschef Ronny Haglund senast 20.2.2022 varefter förhandlingar förs med en eller flera intressenter enligt principerna på den överordnade webbsidan. Inom utsatt tid inkom inget anbud på Kuni-Vassor skola.

Slutgiltigt beslut om försäljning fattas av kommunstyrelsen tidigast våren 2022.