Försäljning av Veikars skola

Fastighetsverket ordnar ett virtuellt infotillfälle om försäljningen av Kuni-Vassor skola tisdag 23.11.2021 kl. 18. Infotillfället ordnas över Teams.

Delta i infotillfället om Veikars skola

Veikars skola

Skola utifrån. Koulu ulkoapäin.

Adress: Veikarsvägen 903, 66520 Veikars
Våningsantal: Skola 2, daghem 1½
Byggår: Skola 1958 (grundades 1874).
Tomt: Bryts ut ur större 32 055 m2.
Renoveringar/tillbyggnad: Tillbyggnad klassrum, bostäder och daghem 1984.
Bruttoyta: 1 709 m2.
Konstruktioner: Tegel, betong och trä, markburen betongplatta, blindsockel, plåttak.
Uppvärmningssätt: Vattenburen centralvärme, oljepanna.
Konditionsgranskning: 3.1.2018, se bilaga.
Underhållsbehov: Störst behov finns på VVS-tekniken.

Bekanta dig med fastighetens tekniska uppgifter, ritningar och konditionsgranskning via filen nedan (pdf 5 MB).

Intresserade ska lämna sitt skriftliga anbud inklusive verksamhetsplan till fastighetschef Ronny Haglund senast 20.2.2022 varefter förhandlingar förs med en eller flera intressenter enligt principerna på den överordnade webbsidan.

Slutgiltigt beslut om försäljning fattas av kommunstyrelsen tidigast våren 2022.