Ändring och utvidgning av detaljplan för kv. 14a, 14b och 14c i Solf

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 30.4.–29.5.2020 (MBL 63 §).