Ändring av del av Stormossens detaljplan

Framlagt: 7.6–6.7.2022
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63 § ).
Kontaktperson: Martina Bäckman