Ändring av del av Stormossens detaljplan

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 7.6–6.7.2022 (MBL 63 §).
Kontaktperson: Martina Bäckman