Ändring av detaljplan vid Westenergy

Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggningsingenjör
Skede: Ett förslag till plan var framlagt 27.2–27.3.2024 (MBF 27§)

Skede: Utkast till detaljplan var framlagt 3.1-1.2.2023 (MBF 30 §) 

Plankarta

Planbeskrivning

Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 7.6–6.7.2022 (MBL 63 §).