Tölby förskola

Tölby daghem

Tölby-Vikbyvägen 247, Tölby

För 3–6-åringar
Tfn 050 518 1270

Tölby daghem är familjärt och trivsamt.

Vi har nära till naturen vilket vi tar i beaktande i den pedagogiska verksamheten genom att röra på oss mycket utomhus.

Vi strävar till en trygg lärmiljö och en bra gemenskap som uppmuntrar till lek och kommunikation där alla kan vara delaktiga.