Gymnastikundervisning

De dagar som eleven har gymnastik är det viktigt att eleven är lämpligt klädd ifall lektionerna hålls ute. Eleverna kan även byta om inför utegymnastik. Vid innegymnastik skall eleverna vara omklädda och ha ljusbottande inneskor eller tossor.