Digitala lärstigen: grundläggande utbildning åk 7-9

Grafisk designer: Jannika Emaus

Klicka här för att bekanta dig med Korsholms digitala lärstig.