Verksamhet i byarna

Jumpa för seniorer
– i september

Måndagar
Solf pensionärshem kl. 13
Helsinghörnan, Helsingby kl. 14

Tisdagar
Björkliden Replot kl.15

Torsdagar
Liden Petsmo kl.15

Välkommen på lätt gymnastik ute vid pensionärshemmen! Vi anpassar programmet efter dina behov.
OBS! Jumpan är gratis och öppen för alla.
Ledare: Diana Enlund tfn 044 4240112

Jumpan är en del av projektet ”Rörelse för äldre i vardagen”.

Flitiga fingrar

Flitiga fingrar är handarbetsgrupper dit du kan komma tomhänt eller med ett eget projekt.

Funisgården, Kvevlax (tisdagar kl. 13.00–15.00 udda veckor) Start 30.8!
Adress: Åldermansvägen 2
Kontakt: Lis-Britt Toppar tfn 040 736 9163

Jungsbo, Jungsund (tisdagar kl. 12.00–15.00 jämna veckor). Start 6.9!
Nynäsgränden 4
Kontakt: Anette Hästbacka tfn 050 3481073

Weikarshemmet, Veikars (fredagar kl. 12.30–15.00) Sommarlov 1.5- augusti.
(Första fredagen i månaden Folkhälsans Café 70+ kl. 12–14)
Adress: Veikarsvägen 910
Kontaktperson: Aino Svevar tfn 040 849 6339