Verksamhet i byarna

Flitiga fingrar

Flitiga fingrar är handarbetsgrupper dit du kan komma tomhänt eller med ett eget projekt.

Funisgården, Kvevlax (tisdagar kl. 13.00–15.00 udda veckor) Start: 16.1
Adress: Åldermansvägen 2
Kontakt: Lis-Britt Toppar tfn 040 736 9163

Jungsbo, Jungsund (tisdagar kl. 12.00–15.00 jämna veckor). Start 9.1
Nynäsgränden 4
Kontakt: Anette Hästbacka tfn 050 3481073

Weikarshemmet, Veikars (fredagar kl. 12.30–15.00) Start 19.1
(Första fredagen i månaden Folkhälsans Café 70+ kl. 12–14)
Adress: Veikarsvägen 910
Kontaktperson: Aino Svevar tfn 040 849 6339