Uteskolverksamheter

Vi eftersträvar att ordna och delta i olika former av verksamhet.

Syften och målsättningar med verksamheten är följande:

 • Att inom den sociala fostran betona uppförande och hänsyn. 
 • Att skapa förståelse för olika miljöer. 
 • Att väcka intresse för naturupplevelser och andra verksamhetsformer samt rekreation. 
 • Att skapa en positiv inställning till motion och idrott.

Verksamhetsområden:

 • Skolidrott 
 • Naturexkursioner 
 • Studiebesök i närmiljön 
 • Teaterbesök 
 • Julkyrka 
 • Museibesök 
 • Simhallsbesök 
 • Cykelutfärder 
 • Pilkfiske 
 • Skiddagar 
 • Vintersportdagar 
 • Stafettkarneval 
 • Deltagande i musikevenemang 
 • Lägerskola 
 • Vårutfärder i hemkommunen och dess grannskap