Uteskolverksamheter

Mål:
– att inom den sociala fostran betona uppförande och hänsyn.
– att skapa förståelse för andra miljöer och människogrupper.
– att väcka intresse för naturupplevelser och andra verksamhetsformer samt rekreation
– att väcka elevernas nyfikenhet och intresse  för olika ämnesområden
– att skapa en positiv inställning till motion och idrott

Aktiviteterna ordnas utgående från ekonomiska möjligheter och understöd av utomstående organisationer.

 • Skolidrott för åk 1-6 på kommunal-, distrikts- finlandssvensk- och nationell nivå.
 • Naturexkursioner för åk 1-6
 • Naturskolans fadderverksamhet , årskurs 4
 • Pilkfiske för årskurs 5-6. Platsen beroende på isläget. Platser är Karperöfjärden, Köklot eller skärgården
 • Studiebesök i närmiljön åk 1-6 till naturområden och lokala företag
 • Elevrådet och trivselledarna har egen utbildningsdag vid Carpella i augusti.
 • Teaterbesök åk 1-6 till Wasa Teater under våren.
 • Julkyrka i  Korsholms kyrka åk 1-6, preliminärt den 22.12
 • Museibesök åk 1-6
 • Kurs i första hjälp i årskurs 6 arrangeras i samarbete med en lokala Röda Kors avdelningen.
 • Simhallsbesök årskurserna 1-6 till Vasa eller Laihela.
 • Simning i Karperöfjärden, åk 1-6
 • Paddling på Karperöfjärden åk 5-6.
 • Vandring längs naturleder, åk 1-6.
 • Cykelutfärder, åk 4-6
 • Cykelutfärd Karperöfjärden runt,åk 5 i maj.
 • Skiddagar åk 1-6
 • Vintersportdag åk 1-6 inför sportlovet
 • Stafettkarnevalen för elever åk 3-6 i Helsingfors (17-18.5 2024).
 • Skolmusik i Tammerfors i april. Skolan deltar om finansiering kan ordnas.
 • Samarbetsutbyte och lägerskola i Niittylahti, åk 6  (2.4-5.4 2024) .
 • Årskurs 5 och 6 övernattar vid Alskathemmet.
 • Vårutfärder i hemkommunen och dess grannskap för åk 1-2 i maj (Björköby, Stundars).
 • Vårutfärder i Österbotten för åk 3-6 i maj (Nykarleby, Jakobstad, Vasa, Power Park) .
 • Fotosafari i världsarvet i september för årskurs 5.
 • Aktiviteter och resor anknutna till Världsarvsambassadörsskapet.
 • Deltagande i aktiviteter och resor anknutna till vänskolprojektet med Niittylahden koulu.

Eleverna tränar vid Botniahallen inför stafettkarnevaler och andra idrottsevenemang.

Under läsåret deltar skolans elever, om möjlighet erbjuds, i evenemang, program och tillställningar som ordnas av intresseorganisationer, föreningar, företag och YLE.

Stafettkarnevalen

Skolan deltar med i stafettkarnevalen enbart med löpare i stafettlag från årskurserna 3-6.
Av en elev som deltar i stafettkarnevalen förutsätts att eleven deltar i träningar inför karnevalen och genomför en löpprestation i samband med karnevalen.
Elever i årskurs 5-6 som är intresserade av att delta (deltagande frivilligt) som löpare erbjuds möjlighet att träna och visa prov på sin löpförmåga under skoltid. Uttagning till de olika lagen baserar sig på uppvisad träningsflit, närvaro och tidsprestation.
Skolan deltar med ett lag i stafetten 8x50m för årskurs 1-4. Intresserade elever i årskurserna 3-4 erbjuds möjlighet att träna och visa prov på sin löpförmåga under skoltid innan laget tas ut. Laguttagningen baserar sig på tidsprestation under de gemensamma träningarna för alla elever.
Allmänt sett bereder skolan möjligast många att delta i karnevalen, med prioritet på årskurs 6, utgående från ekonomiska och praktiska aspekter som transport och övervakning. Preliminärt antal deltagare är ca 55 elever (en buss). Deltagandet är frivilligt.