Antimobbningsarbete och KiVa Skola

Skolan deltar i det nationellt omfattande KiVa Skola-programmet.

KiVa Skola-programmet är en modell för att minska mobbning. Förkortningen KiVa bildas av de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava, vilket betyder ”emot mobbning”. Ordet KiVa (som betyder ”trevlig”, ”skojig” på finska) ger samtidigt en signal om en trevlig skola, där alla trivs och mår bra.

Programmet KiVa Skola är speciellt utvecklat för den finländska skolmiljön. Det har fyra karakteristiska drag:

1. Ett mångsidigt, konkret material som är riktat till såväl lärare som elever och föräldrar.

2. En virtuell inlärningsmiljö med dataspel och nätmiljö.

3. Hela gruppens påverkan. För att minska och förebygga mobbning poängteras varje elevs ansvar för dett gemensamma välbefinnandet. För de elever som iakttar mobbningen utan att vara inblandade erbjuder programmet medel att stöda den mobbade, eller att visa att mobbningen inte accepteras.

4. Heltäckande. Programmet innehåller både allmänna och specifika åtgärder.

KiVa Skola

Se också

Kiva skola