Tölby-Vikby skola

Tölby-Vikbyvägen 247, Tölby

Tfn: (06) 344 0063, 044 727 7326
Tfn kök: 044 424 9180
Rektor: Johan Smedlund
E-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi