Samarbete med Hem och Skola

  • Var en god förebild som förälder!
  • Var positiv till skolan och lärarna så lär sig barnet bättre.
  • Uppskatta ditt barns arbete i skolan.
  • Ditt barn blir motiverat och trivs då du bryr dig.
  • Var engagerad i ditt barns klass. Stimulera ditt barns tankar genom att diskutera.
  • Tro på din förmåga att påverka.
  • Samarbete mellan föräldrar skapar en trygg skola.

Föräldrakontakt

Via en öppen och naturlig kontakt vill vi delta i det gemensamma ansvaret för barnets utveckling.

Samtliga klasser har föräldramöten. Lärandesamtal ordnas i alla klasser vid lämplig tidpunkt. I lärandesamtalet deltar lärare, förälder och barn. Under läsåret arrangeras också en ”Öppet Hus” -dagar.

Vi önskar att Ni som vårdnadshavare tar kontakt vid frågor eller problem.