Skolans historia

Nuvarande skolbyggnad togs i bruk våren 1977. Dåvarande byggnad var ett resultat av att byskolorna i Karperö, Singsby, Jungsund och Iskmo nedlades. Skolan fick en tillbyggnad och grundrenoverades åren 1997–1998. År 2000 upphörde Köklot skola och numera går eleverna från Köklot by också i skolan.

Under tiden 2012–2014 genomfördes en utbyggnad som bl.a. innebar att områdets förskola placerades i skolbyggnaden.