Kommunen utökade antalet sommarjobbssedlar


people sitting down near table with assorted laptop computers

Koncernsektionen beslöt 12.4.2021 att utöka antalet sommarjobbssedlar. Detta för att sporra kommunens företag att anställa fler unga i en tid där dessa har svårt att få sommarjobb.

Korsholms kommun erbjöd i år lokala arbetsgivare i Korsholm ett understöd på 300 euro för de som anställer ungdomar födda 2004–2006. Totalt inkom 21 stycken ansökningar och koncernsektionen godkände samtliga ansökningar den 12.4.2021.

Sektionen valde även att utöka antalet sedlar med 29 stycken. Det betyder att kommunen i år erbjuder totalt 50 stycken sommarjobbssedlar av ett värde på 300 euro.

Följande krav behöver uppfyllas för sommarjobbssedlarna:
Ungdomarna ska vara födda mellan 2004–2006 och anställningsförhållandet ska vara minst 2 veckor, minst 18h/ vecka. Bruttolönen ska vara minst 450 euro/ två veckor och lönen bör följa minimilönen enligt företagets kollektivavtal.

Företaget står för alla arbetsgivaravgifter. Anställningsförhållandet bör ordnas under perioden 1.6–31.8.2021.

Ungdomar kan ansöka om sommarjobbssedlarna via en fritt formulerad ansökan till sommarjobb@korsholm.fi senast 10.5.2021.

Flera nyheter