Kultur- och konstnärsstipendium

Kultur- och konstnärsstipendiet kan årligen beviljas aktiva konstutövare som är bosatta i Korsholm. Stipendiet är till för att främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap samt för att uppmuntra och uppmärksamma konstnärernas arbete. Målgruppen är yrkesverksamma konstnärer och andra seriösa och ambitiösa konstutövare inom områdena bildkonst, foto, illustration, film, animation, teater, dans, performance, musik, mediekonst, form, konsthantverk, litteratur, ordkonst och kulturarvsarbete.

Stipendiets storlek är 1000€/person.

4.1 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Grundblankett A tillsammans med fritt formulerad ansökning.

4.2 BILAGOR
• CV och arbetsprov