Skötselbidrag för skidspår

7.1 KRITERIER
• Skidspår: klassisk stil
– belyst skidspår
 -spårlängd minst 1 km

• Skidspår: både klassisk och fri stil
– belyst skidspår
– spårlängd minst 1 km
– spårbredd minst 4 meter för spår som går i en riktning
– spårbredd minst 6 meter för ”mötande” spår

• Terrängspår
– i anslutning till skidspår
– öppet minst fyra veckor

7.2 BLANKETTER
Grundblankett A
Bilageblankett F

7.3 BILAGOR
• Spårkarta