Seniorpunkten

Verksamheten startar igen 1-2 veckor efter att deltagarna i grupperna vaccinerats med dos 2.

Detta enligt instruktioner från kommunens beredskapsgrupp.

I praktiken startar vi igen i augusti.

Mindre dagcentergrupper kan ev. hållas i juni. Deltagarna kontaktas då personligen.

Ha en riktigt skön sommar!


Seniorpunkten är en träffpunkt för kommunens seniorer och daglediga med mångsidiga aktiviteter ordnade av kommunen och andra organisationer. Vi har ett aktivt samarbete med Folkhälsan, som finns i samma hus.

Varje vecka ordnas olika hobby- och samtalsgrupper. En stor del av Vuxeninstitutets motionsgrupper för seniorer hålls på Seniorpunkten.

Dagcenterverksamhet ordnas i samarbete med hemservice i alla kommundelar.

En gång i månaden ordnas större evenemang, som allsång, konserter, föreläsningar, temadagar och fester. Folkhälsan arrangerar mogendans varje månad. Pensionärsgrupper kan också ordna egna program vid Seniorpunkten.