Det är tryggt att rösta i välfärdsområdesvalet


Se instruktioner här.
Om du är i karantän eller isolering kan du rösta utomhus kl. 10.00–12.00.

person holding white machine on top of white table

Vallokalerna är öppna kl. 9.00–20.00. Vid röstningsställena finns det handdesificeringsmedel eller möjlighet att tvätta händerna.

Du kan använda ansiktsmask då du röstar, men du kan bli tvungen att tillfälligt ta av dig din mask så att valfunktionären ska kunna identifiera dig.

Om du vill kan du göra röstningsanteckningen med din egna penna. Både blyerts- och kulspetspennor fungerar, men ta inte t.ex. en tuschpenna som gör att röstnings­anteckningen syns igenom röstsedeln.

Undvik att vistas onödigt länge på röstningsstället. Det finns kandidatlistor i valbåsen, men bestäm gärna vilken kandidat du vill rösta på redan före du kommer till röstningsstället. Förbered dig också så att du har identifieringshandligarna i handen när det blir din tur att rösta.

Försök hålla ett tillräckligt långt avstånd till den som står före dig i kön.

Läs mera om välfärdsområdesvalet

Anvisningar gällande karantän och isolering

OBS! Dessa anvisningar baserar sig på Justitie­ministeriets och Institutet för hälsa och välfärds informatio­n samt smittskyddslagen och vallagen.

På valdagen

Om du har beordrats i karantän eller isolering av kommunens smitt­skyddsläkare eller om du är i frivillig karantän eller frivillig isolering kan du rösta på på ditt normala röstningsställe på valdagen.

Du kan komma till röstningsstället t.ex. med bil, men du kan inte komma in till vallokalen. Utanför vallokalen finns en skylt med telefonnummer till vilket du ringer för att be att valfunktionärerna komme­r ut så att du kan rösta utomhus. Möjlighet att rösta utomhus finns mellan kl. 10.00 och 12.00.

Mera information

Information för personer som är i isolering eller karantä­n ges av smittspårningen. Kontaktuppgifter finns i ditt beslut om isolering eller karantän.

Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730
Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.

Flera nyheter