Ett anbud på Veikars skola – byskolorna i Petsmo och Kuni–Vassor bjuds ut åt allmänheten


Korsholms kommun har bjudit ut skolfastigheter i Veikars, Petsmo och Kuni–Vassor åt lokala intressenter som erbjuder verksamhet för byborna eller så att byns invånare får tillgång till delar av utrymmet. Inom utsatt tid har ett anbud inkommit på Veikars skola.

Skola utifrån. Koulu ulkoapäin.

Inga anbud har inkommit för Petsmo skola eller Kuni–Vassor skola och dessa kommer att sättas till försäljning för allmänheten efter sportlovet. Fastighetschef Ronny Haglund kommer att föra förhandlingarna med parten som lämnat in anbud för Veikars skola.

– Processen går enligt plan, först kollar man det lokala intresset och sedan får övriga bjuda. Jag hoppas att vi får anbud på de övriga fastigheterna också när de kommer ut till försäljning, säger Haglund.

Plattformen för försäljningen av fastigheterna i Petsmo och Kuni–Vassor är inte fastslagen ännu men det blir troligen någon auktionssajt. Förhoppningen är fortfarande att hitta en köpare som erbjuder verksamhet för byborna eller så att byns invånare får tillgång till delar av utrymmena.   

Flera nyheter