Ny daghemsavdelning i idylliska Hankmo möter efterfrågan


I före detta Hankmo skola är det full aktivitet. Hantverkare river ut gammal fyllning, bygger nya golv och sätter upp mellanväggar. I den gamla skolan byggs en ny daghemsavdelning.

Gult trähus. Keltainen puutalo.

I fastigheten finns från förr daghemsgruppen Björnidet för 1–5-åriga barn. Från hösten får de dela vägg med Rävgrytet som är en småbarnsgrupp för barn i åldern 1–3 år.

Britt-Marie Hedström som är ledare för småbarnspedagogik och förskola i Kvevlaxområdet tycker att bygget ser bra ut så här långt och uppskattar att småbarnspedagogiken fått vara med och påverka planeringen ända från början.

– Det här verkar jättebra och det är fint att vi får vara med redan i planeringsstadiet. Det finns saker som måste beaktas för att verksamheten ska fungera och för att vi ska kunna följa planen för småbarnspedagogiken, säger en nöjd Hedström.

Britt-Marie Hedström och/ja Johan Klemets.
Britt-Marie Hedström och Johan Klemets.

En sådan aspekt är möjligheten att skärma av större utrymmen för smågruppsverksamhet. Byggtekniskt är det inte alltid den enklaste och förmånligaste vägen. Men projekteringsingenjör Johan Klemets med inriktning på inomhusluftrelaterade problem säger att renoveringen görs för verksamheten och då är det viktigt att deras önskemål beaktas.

– Vi har satsat på att anpassa bygget för verksamheten och småbarnspedagogerna är experterna som vet vad som behövs. Det är klart att de ska vara med i planeringen, säger Klemets.

Ritning. Kaava.
Johan Klemets visar hur rumsindelningen kommer att se ut i den nya avdelningen.
Buggplats. Rakennuspaikka.
Aulan.
Stort rum. Iso huone.
De gamla klassrummena är stora och luftiga. Det kommer att bli flera mindre rum av ett stor klassrum.

Från tidigare renoveringsprojekt har man lärt sig att det inte lönar sig att ta genvägar. Gamla riskkonstruktioner och syllarna i mellanväggarna tas bort. Det har hänt att exempelvis syllar lämnats kvar och senare har det uppdagats inomhusluftproblem som härrör från problem i anslutning med dem. Det blir kostsamt då nya renoveringar måste rivas upp för att komma åt underliggande problem.

– Även om det i nuläget blir större kostnader så väljer vi att bygga rätt och långsiktigt, förklarar Klemets.

Nytt cirkulärt material testas

I bygget prövar man också nya material såsom skumglas. Skumglas är returglas som rengjorts, malts och expanderats i ugn. Resultatet är gråa klumpar som liknar stenar. Under golvet har den gamla fyllningen tagits bort och istället för att fylla upp med styrox, som inte är miljövänligt, sätts ett tjockt lager av skumglas under de plana styroxskivorna.

– Skumglas är dyrare än styrox men det är miljövänligare. Det här kan vara ett sätt att bygga hållbarare. Det här är första stället där vi testar det här materialet, säger Klemets.

Gråa klumpar i två händer. Harmaita paloja käsissä.
Så här ser skumglas ut.

Britt-Marie Hedström har varit med i planeringen och bygget av nya daghemsavdelningar förr. Hon var med när Replot daghem byggdes ut med tre nya avdelningar samt när Tranbären fick sin plats i den gamla kommungården, numera Stjärnbackens daghem, i Kvevlax. Också Hedström tycker att hållbarhetsaspekten är viktig.

– Tranbären är inredd nästan enbart med återanvända möbler och det är hur fint som helst där.

Stor efterfrågan på platser i Kvevlaxområdet

I det nya Rävgrytet finns tolv platser och de behövs eftersom det finns för få platser jämfört med efterfrågan i Kvevlaxområdet.

Konturer av barn utomhus. Lapsia pihalla.
Efterfrågan på daghemsplatser är stor i Kvevlaxområdet.

– Vi har haft problem med att få alla barn i Kvevlaxområdet placerade, en del som önskat plats i Kvevlax finns nu i Smedsby, säger Hedström.

Britt-Marie Hedström lyfter de många positiva aspekterna med att få en till daghemsavdelning till just Hankmo. En av dem är att där finns en avdelning från förr som man får synergieffekter av. Till exempel behöver inte personal finnas på plats på båda avdelningarna från tidig morgonen till stängningsdags, tyngdpunkten ligger på den tid då de flesta barnen är närvarande. Och från barnens synvinkel är platsen idealisk.

– I närheten finns lärmiljöer som är en stor tillgång för verksamheten. Vi har skidspår precis bredvid, det finns en rink, en sportplan och inne i skolan finns en gymnastiksal som vi får använda. Skogen är nära och här är verkligen idylliskt, säger Hedström.

Lekplats utomhus. Leikkialue ulkona.
Omgivningen är idyllisk.

Den gamla vindpinade tallen på innergården med skavanker efter avbrutna brustna grenar hör tyvärr till de träd som måste bort. Grenar brister när det viner runt knutarna och den utgör en säkerhetsrisk. Också de uppstoppade djuren som för tillfället finns i köket ska bort. Förhoppningen är att någon med lokal anknytning tar hand om dem.

Tall på en gård. Mänty pihmaalla.
Tallen på gården kommer att tas bort.
Uppstoppad hermelin. Täytetty kärppä.
Bland annat den här uppstoppade hermelinen söker nytt hem.

Hankmo daghem

  • inrymt i gamla Hankmo skola som består av tre delar: den äldsta delen som är byggd 1911-talet och där daghemsgruppen Björnidet finns, mittendelen som är byggd 1955 samt delen där gymnastiksalen finns som är byggd 1988.
  • Rävgrytets utrymmen blir i delarna som är byggda 1955 och 1988
  • all gammal fyllning rivs ut och nya konstruktioner inomhus byggs. Väggarna brandsäkras för att fylla dagens krav.
  • samtidigt görs förberedelser för ifall det i framtiden skulle behövas en till avdelning på andra våningen. Vattenanslutningar och elledningar dras och placeras så att det är enkelt att fortsätta ifall det i framtiden tas beslut om utbyggnad.
  • tallen på innergården tas ner när daghemmets gårdsplan förstoras

Småbarnspedagogiken i Kvevlaxområdet

  • det finns fem daghem med totalt 183 platser i området samt förskolan i Kvevlax lärcenter med 52 platser läsåret 2021–2022
  • från hösten när den nya avdelningen tas i bruk finns det 195 platser
Flera nyheter