Bekanta dig med räddningsverkets anvisningar om befolkningsskydd


Under den senaste veckan har kommuner och räddningsverk runtom i Finland fått frågor från medborgare om befolkningsskydd.

Skylt med texten Befolkningsskydd, Väestönsuoja. Kyltti jossa lukee Befolkningsskydd, Väestönsuoja.

Det allmänna meddelandet från räddningsverkets sida är att det för Finland inte just nu finns något sådant hot att man skulle vara tvungen att ta i bruk skyddsrum eller användning av jodtabletter.

Vanligen finns det inga skyddsrum på landsbygden och småhusområden och inte heller i Korshom finns allmänna befolkningsskydd. Skyddsrummen i skolor och kommunens övriga byggnader finns till för elever och arbetsplatsens arbetstagare.

De som bor i egnahemshus och radhus som saknar skyddsrum svarar själva för skyddsåtgärderna och beredskapen. Anvisningar för beredskap finns till exempel på Räddningsbranschens Organisation i Finland SPEK:s webbsajt https://www.spek.fi/sv/sakerhet/beredskap-i-hemmet/befolkningsskydd/.

Läs mer om skyddsrum och beredskap

Beredskapen på Österbottens räddningsverks område: https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/service/beredskap/

Vad är ett skyddsrum: https://www.spek.fi/sv/sakerhet/beredskap-i-hemmet/befolkningsskydd/

Hur kan jag förbereda mig för en störningssituation: https://72timmar.fi/

Flera nyheter