Bekanta dig med Replot delgeneralplan


Planförslaget för Replot är framlagt 29.3–27.4. Två infotillfällen kring delgeneralplanen ordnas 5.4 klockan 15 och 18.

Karta med olika förklaringar. Kartta, jossa erilaisia selosteita.

Ett planförslag är framlagt 29.3–27.4.2022 i Korsholms ämbetshus, på andra våningen (MBF 19 §).

Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer.

Informationstillfällen

Två allmänna informationstillfällen kommer att ordnas tisdag 5.4.2022 klockan 15 och klockan 18 vid Replot UF-lokal (Byhamnvägen 94, Replot). Vid förkylningssymtom vänligen stanna hemma.

Anmärkningar

Intressenter har möjlighet att framföra anmärkningar senast 27.4.2022 till Korsholms kommun. Anmärkningsblanketten kan ifyllas på www.korsholm.fi/planer eller ett fritt formulerat brev kan sändas till:

planlaggning@korsholm.fi eller per post till

Korsholms kommun, planläggningsavdelningen
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Frågor

Frågor gällande planen riktas till planläggare Catarina Simons, telefon 06 327 7173 eller e-post catarina.simons@korsholm.fi.

Flera nyheter