Korsholm fick 940 sommarjobbsansökningar


Korsholms kommun fick i år 940 sommarjobbsansökningar. Det verkliga antalet sökande är lägre än så, eftersom en ungdom kan ha sökt flera jobb. Sommarjobbssedlar söktes av 87 ungdomar.

Gräsklippare. Ruohonleikkuri.

Jobben på bibliotek och daghem lockade flest sökande. Kommunen erbjuder totalt 58 platser på 30 avdelningar och delar ut 70 sommarjobbssedlar.

Kommunen sökte bland annat guider till Världsarvsporten och Stundars, sociala medier-ambassadörer, sommarartister, daghemsassistenter och köksbiträden samt erbjöd arbetsuppgifter inom arkivering, skötsel av grönområden och underhåll av fastigheter.

Flera nyheter