Korsholm positivt inställt till arbetskläder för personal på daghem och förskolor


Kommunfullmäktige i Korsholm behandlade 14.3.2022 en motion om bidrag för arbetskläder till personal på daghem och förskolor. I svaret på motionen ställer sig både chefen för småbarnspedagogik och förskola samt bildningsdirektören positivt till motionen.

Röd huva och ryggsäck täckt med snö. Lumipeitteinen punainen huppu ja reppu.

Fullmäktigeledamot Monica Asplund med flera lämnade 15.4.2021 in en motion där det framfördes att Korsholms kommun ska bekosta arbetskläder för personalen inom småbarnspedagogik och förskola.

Chefen för småbarnspedagogik och förskola Anna Törnroos-Mård har sammanställt ett svar som omfattats av bildningsutskottet, kommunstyrelsen och nu också kommunfullmäktige. Om förslaget förverkligas uppgår den totala kostnaden för klädpengen till cirka 60 0000–80 000 euro.

En klädpeng kunde utbetalas enligt följande:

  • ny, ordinarie arbetstagare får 200 euro
  • ordinarie arbetstagare får 150 euro per år
  • visstidsanställd (anställningsförhållande minst sex månader) får 150 euro.

För arbetsgivaren kunde en centraliserad anskaffning av arbetskläder vara förmånligare än utbetalning av klädersättning.

Kommunfullmäktige uppmanar bildningsutskottet att beakta en eventuell klädpeng i budgetarbetet för år 2023.

Flera nyheter