Korsholms kommun stöder Ukraina med 20 000 euro


Korsholms kommun skänker 20 000 euro i bistånd till Ukraina. Det beslöt kommunstyrelsen 8.3.2022.

Blågul grafik. Sinikeltainen grafiikka.

Biståndet riktas för humanitär hjälp och tas från kommunstyrelsens budget.

Republiken Ukraina anfölls den 24.2.2022 av Ryssland vilket tvingat nationen i krig. Det pågående kriget har lett till en humanitär kris varför såväl Ukraina som omvärlden uppmanat länder och organisationer att bidra med bistånd. Finland har på nationell nivå fattat beslut om såväl monetär som materiel hjälp.

De internationella hjälp- och biståndsorganisationerna har sedan kriget inleddes påpekat att det bästa och mest effektiva sättet är att hjälpa Ukraina monetärt.

Genom att skänka pengar till officiella organisationer eller direkt till den ukrainska staten säkerställer man sig om att hjälpen kanaliseras rätt och utnyttjas snabbare.

I Finland har nätverket C-21, dit landets 21 största städer hör, fattat beslut om ett gemensamt stöd på 1,5 miljoner euro. Bland andra har Vasa stad uppmanat österbottniska kommuner att delta i samarbetet med bistånd till Ukraina.

Flera nyheter