Avgifter inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022


Klientavgifterna inom småbarnspedagogik ändras fr.o.m. 1.8.2022.

Maximiavgiften för familjens yngsta barn i heldagsvård är 295 € per månad och avgiften för följande barn i åldersordning är högst 118 € (40 %) per månad. Avgiften för följande barn är 20 % av den avgift som fastställts för familjens yngsta barn.

Om avgiften är mindre än 28 € per månad uppbärs ingen avgift.

Antal personer i familjen Inkomstgräns euro/månad Avgiftsprocent Inkomstgräns för den högsta avgiften
22 913 €10,7 %5 650 €
33 758 €10,7 % 6 500 €
44 267 €10,7 % 7 050 €
54 777 €10,7 % 7 500 €
65 284 €10,7 % 8 050 €

Följande avgiftssystem finns inom kommunen:

Max 60 h/mån Motsvarande 1–14 h/v 50 % av full avgift 148 €
61–86 h/mån Motsvarande 15–20 h/v 60 % av full avgift 177 €
87–115 h/mån Motsvarande 21–27 h/v 70 % av full avgift 207 €
116–149 h/mån Motsvarande 28–34 h/v 80 % av full avgift 236 €
150 h/mån Motsvarar minst 35 h/v 100 % av full avgift 295 €
Flera nyheter