Avvikelserna i vattendistributionen i Södra Vallgrund fortsätter


Underhållsarbete av vattenledningsnätet i Södra Vallgrund fortsätter vecka 14. Tillfälliga avbrott i vattendistributionen kan förekomma dagtid.

Många rör ovanpå varandra. Monta putkea kasassa.

Vattentrycket kan vara ojämnt och vattnets färg kan avvika från det normala. Problemet försvinner genom att spola kallt vatten.

Närmare information ger arbetsledare Mats Lall, 050 69 613.

Flera nyheter