Digital vernissagedag i Korsholm


Grundskolorna i Korsholms kommun ordnar en digital vernissagedag torsdagen den 7 april. Då presenteras i olika digitala kanaler verk som visar elevernas kunskaper inom text-, bild- och ljudbehandling samt presentationsverktyg.

Pojke sitter på golv med hörlurar på och tittar på något på dataskärm. Poika istuu lattialla korvakuulokkeet päällä ja katsoo jotakin tietokoneella.

Den digitala vernissagedagen är ett sätt att synliggöra kommunens digitala lärstig. I den digitala lärstigen finns sju ämnesområden av vilka text- bild- och ljudbehandling samt presentationsverktyg utgör en helhet. Varje ämnesområde har olika målsättningar för olika ålders barn.

Skolorna deltar på olika sätt

Alla kommunens svensk- och finskspråkiga grundskolor deltar. Skolorna bestämmer själva på vilket sätt arbetena presenteras. En del verk kommer att delas till vårdnadshavarna via Wilma, en del snurrar på skolornas ljustavlor och en del presenteras på skolornas Instagramkonton.

Kuddar på golvet och datorer. Tyynyjä lattialla ja tietokoneita.
Digital mässa pågår i Smedsby-Böle skola.

I till exempel Smedsby-Böle skola och Replot-Björkö skola hålls digitala mässor för eleverna i skolornas gymnastiksalar. På plats finns representanter från varje årskurs som visar och berättar om arbetena åt övriga elever och lärare.

I Mustasaaren keskuskoulu har elever i årskurserna 3–9 arbetat med bland annat Power Point-presentationer som visas i skolbyggnaden Pilottis aula under dagen. Årskurserna 1–6 förevisar sina arbeten för övriga klasserna.

I Korsholms högstadium sammanställs en video innehållande presentationer från olika ämnesområden. Alla klasser kommer att se på helheten under en lektion i sina respektive klassrum.

Den digitala vernissagedagen syns också på Instagramkontot @modim_korsholm_mustasaari, som är en av kanalerna via vilken lärmiljö-projektet moderna digitala metoder i Korsholms presenteras.

Flera nyheter