Komplettering av bedömningsbeskrivningen, Riksväg 3 Helsingby-Laihela


Handlingarna är framlagda till påseende 21.4–17.6.2022. Ett infomöte om kompletteringen av bedömningen ordnas för allmänheten torsdagen 5.5.2022 kl. 17.30-19.30 på Laihian Nuorisoseura, Alkiontie 6, Laihela.

man in green and yellow jacket holding stop sign

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) ansvarsområde för trafik
och infrastruktur har skickat en komplettering av bedömningsbeskrivningen enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Riksväg 3 Helsingby-Laihela till
NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser.

Kompletteringen innefattar en miljökonsekvensbedömning av alternativen 3a och 3b som har lyfts
fram efter att den egentliga MKB-beskrivningen blev färdig 28.2.2020 samt en jämförelse av alla
alternativ som har varit med i MKB-förfarandet. Projektet för förbättring av riksväg 3 ligger i området
mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum. Avsnittet är cirka 14 kilometer långt.

Handlingarna är framlagda till påseende 21.4–17.6.2022.

Du kan läsa kungörelsen här.

Infomöte för allmänheten 5.5

Ett infomöte om kompletteringen av bedömningen ordnas för allmänheten torsdagen 5.5.2022 kl.
17.30-19.30 på Laihian Nuorisoseura på adress Alkiontie 6, 66400 Laihela.

Man kan också delta elektroniskt i infomötet. Länken till infomötet läggs på förhand ut på webbplatsen http://www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB. Om coronarestriktionerna hindrar att infomötet ordnas på plats, ordnas infon elektroniskt.

Flera nyheter