Många svar på enkät om lättrafikleder i Korsholm


Korsholms kommun fick in över 800 svar på webbenkäten om utvecklandet av gång- och cykeltrafiken i kommunen. Målet var 500 svar, vilket alltså uppnåddes med marginal.

cykel på en väg. Pyörä tien päällä.

Enkäten genomfördes på webben under tiden 7–20.3.2022. Avsikten med den kartbaserade enkäten var att ta reda på deltagarnas nuvarande vanor gällande färdsätt samt kartlägga hinder och möjligheter för cykling och gång. I enkäten kunde svarande ge idéer och ange förbindelsebehov och problematiska punkter på en karta.

Bland alla som deltog utlottades två presentkort på 50 euro till en sportaffär. Vinsterna vanns av Christina Sand och Jens Andersson. Kommunen gratulerar vinnarna!

– Vi är nöjda med svarsprocenten och alla fina förslag som vi har fått in. Nu ska vi analysera dem och arbeta vidare med programmet för främjande av cykel- och gångtrafik i Korsholm, säger vägmästare Kjell Sundstén.

Resultaten från kartläggningen publiceras inom kort på kommunens webbsida. Arbetet fortsätter med analyser, sammanställningar av svaren och workshopar.

Programmet för främjande av cykling och gång ska vara klart i juni. I Korsholm görs det i samarbete med det nordiska företaget Sitowise som specialiserar sig på byggda miljöer. För arbetet har erhållits statsunderstöd för mobilitetsstyrning av transport- och kommunikationsverket Traficom.

Flera nyheter