Phoenix


Phoenix erbjuder möjlighet för unga i åldern 16-29 att upprätthålla dygnsrytmen och behålla vardagsrutinen samt få en meningsfull sysselsättning även under sommarlovet. Deltagarna får ett arvode.

Ungdomar går i en stad. Nuoria kävelee kaupungissa.

Phoenix är en verksamhet för unga i åldern 16-29 som är skrivna i Korsholm. I år arrangeras Phoenix 6-23.6 kl. 9-15 av ungdomssidan i Korsholms kommun.  Under den första veckan hålls informations- och diskussionstillfällen kring vardagssaker som berör unga personer som t.ex. att flytta hemifrån, att söka jobb, hur man tar hand om sig själv o.s.v. Under de två sista veckorna har alla deltagare arbetspraktik, vilket innebär att man får testa på att arbeta ute på fältet inom kommunen.  

Läs mera

Flera nyheter