Ett betydande bidrag har beviljats för hanteringen av dagvatten från Fågelberget för att skydda grundvattnen


Grundvattenområdet mellan Smedsby och Kapellbacken är viktigt för vattenförsörjningen och ett projekt för att skydda grundvattnen har länge varit på gång.

Dike.

Grundvattenområdet mellan Smedsby och Kapellbacken är viktigt för vattenförsörjningen och ett projekt för att skydda grundvattnen har länge varit på gång. Tack vare bidrag från programmet för effektiverat vattenskydd kan projektet äntligen påbörjas. I projektet byggs ett system för hantering av dagvattnen från industriområdet på Fågelberget för att säkra att dagvattnet från området inte orsakar risk för föroreningar i grundvattnet.

Industriområdet på Fågelberget ligger nordost om Smedsby och började byggas upp på 1960-talet. Detaljplanen för området fastställdes 1981. Efter det har området utvidgats och där finns numera ett allt större antal tak, belagda gårdsytor och vägar, vilket också har lett till att dagvattenmängden har ökat. Dagvattnet rinner ut på områdets låglänta platser, som ligger i grundvattenområdet och på det sättet utgör en risk för föroreningar i grundvattnet. Genom att leda in dagvattnet i rör och leda det vidare bort från grundvattenområdet minskar risken för föroreningar i grundvattnet avsevärt, för dagvatten som uppstår på industriområdet kan innehålla orenheter. Samtidigt möjliggörs behandlingen av dagvattnet innan det leds ut i havet.

Grundvattenområdet mellan Smedsby och Kapellbacken är ett grundvattenområde i klass 1, vilket innebär att det är viktigt för vattenförsörjningen. Vattentäkten som Korsholms kommuns vattenverk använder sig av finns också i detta område. I och med att industriområdet på Fågelberget har blivit större, ökade behovet för att hitta lösningar på utmaningen med dagvattnen och kommunen lät utarbeta en plan för hanteringen av dagvatten. Planen blev färdig år 2014 och i den beaktas synpunkterna på grundvattenskydd. Det är äntligen möjligt att påbörja arbetet enligt planerna, uppskattningsvis kommer arbetet att inledas i slutet av år 2022.

Kostnaderna för projektet uppskattas vara ungefär en miljon euro. NTM-centralen i Södra Österbotten har beviljat 300 000 euro i understöd från programmet för effektiverat vattenskydd för projektets första skede. Ytterligare 300 000 euro kan beviljas av NTM-centralen nästa år och då skulle bidraget i sin helhet täcka 60 % av de beräknade totala kostnaderna för projektet. Huvudplanerare är Soilcon Oy, som nyligen via konkurrensutsättning har valts till Korsholms kommuns ramavtalspartner.

Kontakter

Allan Hagberg, Korsholms kommun, kommunalteknisk chef, allan.hagberg@korsholm.fi, tfn 044 424 9166
Ben Antell, Korsholms kommun, teknisk chef, ben.antell@korsholm.fi, tfn 050 69 618
Helena Puro, NTM-centralen i Södra Österbotten, vattenvårdsexpert, helena.puro@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 029
Krister Dalhem, NTM-centralen i Södra Österbotten, överinspektör, krister.dalhem@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 671

Flera nyheter