Planläggningsöversikt 2022


Planläggningsöversikten 2022 är publicerad.

Broschyr med bild av ett hus och en väg och texten Planläggningsöversikt, kaavoituskatsaus 2022. Kuva esitteestä jossa talo ja tie sekä teksti Planläggningsöversikt Kaavoituskatsaus 2022.

Korsholms kommun publicerar årligen en översikt över aktuella planärenden.

Planläggningsöversikten finns på kommunens webbplats och kan även hämtas från ämbetshuset, Centrumvägen 4, Smedsby.

Flera nyheter