Vattentjänstverkets betjäning under sommaren


Felanmälningar 24/7 tfn 050 380 2020.

spiral water droplets

Felanmälningar och läckage

  • Dejourering 24/7 tfn 050 380 2020.

Vattenverket i Smedsby

  • Det finns alltid någon på jobb som kan svara på frågor. Ring den ni vill ha tag på, ifall denne är ledig vidarekopplas samtalet automatiskt till ersättaren.  Kontaktuppgifter.
  • Vi har 1–2 montörer på plats hela sommaren.
  • Kanslifunktionerna (mätaravläsningar, fakturering) håller helt stängt i två veckor (11–22.7).
  • Inga nya avtal tecknas i tre veckor (3–22.7), men man kan kontinuerligt ansöka om vatten- och avloppsanslutningar. Dessa ansökningar behandlas efter semestern.  Ansökningsblanketter.
  • Vattenpostnycklar kan kvitteras ut vid vattenverket i Smedsby under hela sommaren, men det lönar sig att ringa på förhand. Vi kan inte garantera att någon sitter i kontoret hela tiden.

Trevlig sommar önskar vi på Vattentjänstverket!

Flera nyheter