Delgeneralplan för Helsingby-Toby


Ett allmänt informationstillfälle om landskaps- och kulturmiljöinventeringen kommer att ordnas tisdagen den 23.8.2022 kl. 18.00 vid Helsingby UF-lokal.

Korsholms kommun har låtit uppgöra en landskaps- och kulturmiljöinventering, samt en byggnadsinventering för Helsingby–Toby området. Inventeringen ska användas som en av flera grundutredningar för uppgörandet av en delgeneralplan för Helsingby–Toby.

Ett allmänt informationstillfälle om landskaps- och kulturmiljöinventeringen kommer att ordnas tisdagen den 23.8.2022 kl. 18.00 vid Helsingby UF-lokal (Karkmovägen 164, Helsingby). Arkitekt och byggnadsantikvarie Ruusa Viljanen Rossi presenterar inventeringen.

Man kan bekanta sig med inventeringen på förhand på Korsholms kommuns webbplats.

Om du upptäcker ett sakfel i inventeringen, vänligen meddela om detta till planläggningsavdelningen senast den 30.9.2022 på adressen planlaggning@korsholm.fi eller tfn 06 327 7172/ Anne Holmback

Frågor gällande inventeringen riktas till planläggningschef Jonas Aspholm, tfn 06 327 7175, jonas.aspholm@korsholm.fi.

Flera nyheter