Korsholm får en egen simhall 2024


År 2024 ska en ny simhall stå klar invid Vallonia i Smedsby. Simhallen ska betjäna kommuninvånare i alla åldrar och ge skoleleverna bättre simmöjligheter.

Uimahallirakennus.

Kommunfullmäktige godkände på sitt möte på måndagen den nya projektkostnaden för simhallsbygget i Smedsby. Den nya kostnaden är totalt 7,2 miljoner euro, varav 5,4 miljoner euro är ett lån som kommunen beviljar bolaget Fastighets Ab Torgvägen 2.

Resten av simhallsbygget finansieras genom ett statsunderstöd på 800 000 euro. Dessutom betalar Korsholm in en miljon euro till fastighetsbolagets fond för fritt inbetalt eget kapital.

Kostnaderna för simhallsbygget har ökat bland annat på grund av världsläget, som gjort att materialkostnaderna stigit.

Fullmäktige godkände den nya projektkostnaden för simhallsbygget med rösterna 27–16. 

Öppen för allmänheten på morgnar, kvällar och veckoslut

Tack vare den nya simhallen får kommunens skolelever, och också barn inom småbarnspedagogiken, bättre möjligheter till simundervisning. I dag åker eleverna buss till Vasa simhall och övriga simhallar i nejden.

Simhallen byggs i centrala Smedsby invid hotell Vallonia, på promenadavstånd från skolcentret. Simhallen kommer att vara öppen för allmänheten på morgnar, kvällar och veckoslut.

Simhallen får en bassäng med fyra banor på 25 meter, en barnbassäng, en bubbelpool, en multifunktionsbassäng, en kallbassäng och en plaskdamm. Den planerade byggstarten är i september och simhallen ska stå klar våren 2024.

Flera nyheter