Replotbron fyller 25 år


Lördagen den 27 augusti är det 25 år sedan Replotbron öppnades för trafik.

Replotbron. Raippaluodon silta.

På plats under invigningen den 27 augusti 1997 var bland andra president Martti Ahtisaari och Ole Norrback, som var trafikminister när brobygget beviljades finansiering.

Bron skulle inte ha kommit till utan kommuninvånarnas egen aktivitet, säger Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.

– Bron visade att det lönar sig att enträget föra fram sin sak. Det är genom vilja och målmedvetet arbete som vi hela tiden för fram vår region och Korsholm. Replotbron har framför allt fört skärgården in i en ny tid, en tid med snabba förbindelser till fastlandet.

Stabil utveckling i skärgården

I dag har skärgården en bra och stabil utveckling och nya företagare har etablerat sig i synnerhet inom turismen. Framförallt Replot kyrkby utvecklas och Södra Vallgrund har ett stabilt befolkningsunderlag.

Kommunen har satsat mycket i hamnen i Klobbskat där det bland annat nu finns ett bryggeri och bättre hamnfaciliteter. Svedjehamn besöks av tiotusentals personer varje sommar, varav många från utlandet. I skärgården som helhet, inklusive fastlandsskärgården, har det kommit cirka 1 000 nya stugor sedan bron invigdes.

– Utan en bro skulle skärgården inte ha klarat förändringen av åldersstruktur lika bra som man gjort, bedömer Ahlberg.

Fortfarande landets längsta bro

Replotbron är fortfarande Finlands längsta bro, 1 045 meter lång. Den är en snedkabelbro med två pyloner. De två pylonerna reser sig 82,5 meter över havsytan.

– Replotbron är ett viktigt landmärke i regionen och en symbol för Korsholm som kommun. Det är svårt att hitta något annat i kommunen som skulle vara lika symboliskt som Replotbron, säger Ahlberg.

Replotbron 1997.
Flera nyheter