Korsholm har nu fler invånare än Kemi, Fredrikshamn och Jämsä


Korsholm ökar i invånarantal och har nu gått om Kemi, Fredrikshamn och Jämsä. Det visar Statistikcentralens preliminära uppgifter för augusti som publicerades den 20 september.

Sepänkylän koulukeskus

Korsholm hade i augusti 19 627 invånare medan Kemi hade 19 600 invånare. Fredrikshamn hade 19 572 och Jämsä 19 533 invånare.

Det här är en fin nyhet för kommunen, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

­ – Vi har sett den här trenden i befolkningsutvecklingen men det är ändå anmärkningsvärt. Vi är på samma nivå som många av landets medelstora städer.

Femte störst i gamla Vasa län

Korsholm är nu den femte största kommunen i gamla Vasa län sett till befolkningsmängd – efter Vasa, Karleby, Seinäjoki och Kurikka. Kommunen räknar med att gå om Kurikka inom 1,5 år.

Bland alla landets kommuner är Korsholm nu på 57:e plats sett till befolkningsmängden.

Enligt Ahlberg syns coronaåren i befolkningsutvecklingen för Korsholms del.

– Det har gått bra för oss under coronaåren. Vi har försökt skapa stabilitet och framtidstro också under de svåra åren. Vi satsar på skolor och daghem och här finns en stark tro på hela regionen.

­

Flera nyheter