Lifti bjuder på gratis bussresor torsdag 22.9


På Bilfria dagen torsdag 22.9 kan man åka gratis buss med Vasas och Korsholms förnyade kollektivtrafik Lifti. Erbjudandet gäller alla Liftis linjer med undantag av servicebussarna.

Tre personer framför en rosa buss. Kolme henkilöä pinkin linja-auton edessä.

Under Bilfria dagen torsdagen den 22 september är bussresorna gratis hela dagen. Det här gäller alla linjer inklusive de regionala linjerna till Norrvalla och Malax.

– Vi vill sporra alla till ett hållbart färdsätt och till att använda lokalbussarna med låg tröskel. Nu har man en bra möjlighet att bekanta sig med förnyade Liftis tidtabeller och rutter, säger kollektivtrafiksakkunnig Anastassia Backlund.

– Att åka med buss är också en ekologisk gärning och därför hoppas vi att allt flera upplever bussen som ett beaktansvärt alternativ till egen bil.

Små ändringar ger stora besparingar

Bilfria dagen utgör kulmen på europeiska mobilitetsveckan som firas varje år i september, 16–22.9. Under temaveckan uppmuntras människor till att fundera över de egna dagliga valen av färdsätt och deras inverkan på miljön och samhället. Under veckan ordnar de europeiska städerna och kommunerna evenemang och främjar med sina egna åtgärder smarta färdsätt.

Redan med små ändringar i sina färdsätt kan man få till stånd stora besparingar. Det är både billigare och miljövänligare att gå, cykla och använda kollektivtrafik än att köra bil. Genom att gynna de miljövänligare färdsätten kan man också minska bränsleförbrukningen.

Sex sätt för att färdas ekonomiskt

1. Lätta på gasen. Genom att sänka körhastigheten med 10km/h kan du spara in på bränslekostnaderna

2. Håll bilfria dagar. Gynna hållbara färdsätt.

3. Det är alltid trevligare att vara två och när man åker bil dessutom billigare. Att samåka är ett bra sätt att minska bränsleförbrukningen och åstadkomma besparingar.

4. Spara genom att reglera. Bilarnas ventilation står för 4–10 % av den totala bränsleförbrukningen. Spara genom att reglera bilens ventilation och uppvärmning.

5. Låt chauffören transportera. Det är billigare att åka kollektivt än med bil.

6. Undvik onödiga starter. Körkilometer och utsläpp kan enkelt minskas genom separata bilresor länkas samman, dvs. kombineras, till en resa.

Flera nyheter