Företagare: Berätta hurdana företagartillställningar du vill att vi ordnar


Företagare i Korsholm: Hurdana slags företagarträffar och -tillställningar är du intresserad av? Är det kurser, temakvällar, företagarfrukostar eller kanske något helt annat som passar dig bäst?

publik

Under året kommer Korsholms kommunutveckling, Vasaregionens Utveckling Vaseks företagsrådgivare och föreningen Korsholms Företagare att ordna träffar för företagare inom olika branscher och med olika teman.

Fyll i vår enkät och berätta hurdant program du vill att vi ordnar för kommunens företagare! Berätta också vilken tidpunkt på dagen som oftast passar dig bäst. Genom att fylla i enkäten hjälper du oss att utveckla servicen. Det tar bara ett par minuter att svara på frågorna. Tack på förhand!

Flera nyheter